Termeni si conditii

Termeni si conditii pentru rezervarea si achizitionarea produselor vandute prin agentia noastra respectiv:

 • vacante de croaziera si
 • pachete de servicii aferente (cazare la hotel si transport pana la locul imbarcarii).

Prin contractarea serviciilor noastre declarati ca sunteti de acord cu termenii si conditiile enumerate mai jos.

A. Rezervarea unei croaziere

CRUISEGET este reprezentant al liniilor de croaziera pe care le comercializeaza, cu acces direct in sistemele de rezervari ale acestora si preturi oficiale adica fara adaos comercial.

Rezervarea este procesul prin care CRUISEGET intermediaza relatia dintre client si linia de croaziera prin:

 • asistenta in alegerea croazierei
 • operarea de date necesare inscrierii in sistemul de rezervare
 • procesarea platilor
 • emiterea biletului de croaziera
B. Anularea unei rezervari

Anularea este procesul prin care clientul poate sa renunte la o rezervare, achitata partial sau integral, prin suportarea unor penalitati de anulare. Penalitatile de anulare sunt mentionate atat in site cat si in comunicarea prin corespondenta electronica dintre CRUISEGET si client cu ocazia fiecarei rezervari in parte.

Solicitarea unei anulari trebuie efectuata in scris cu confirmare de primire din partea CRUISEGET, penalitatile de anulare fiind suportate de client in totalitate.

Daca penalitatile de anulare sunt mai mici decat avansul achitat, CRUISEGET se obliga sa ramburseze diferenta in termen de maxim 10 zile lucratoare.

C. Modalitati de plata

Pentru fiecare rezervare CRUISEGET emite si transmite in format electronic (pe e-mail) factura aferenta rezervarii. Aceasta poate fi achitata integral sau esalonat in una sau mai multe transe, respectand termenele de scadenta mentionate in scris pe factura sau in corespondenta electronica.

Neplata la termen poate atrage dupa sine anularea rezervarii cu suportarea penalitatilor de anulare de catre client.

Platile pot fi efectuate prin transfer bancar sau cash la ghiseul bancii, in contul mentionat pe factura.

D. Emiterea biletelor

Pentru emiterea biletelor pasagerii inscrisi in rezervare trebuie sa transmita un set de informatii prin completarea unui formular de pasageri. Acest formular este transmis clientului in format electronic (pe e-mail) cu ocazia fiecarei rezervari in parte.

Dupa plata integrala si transmiterea datelor, biletele se emit:

 • cu 7-14 zile inainte de ziua imbarcarii (pentru rezervari facute cu mai mult de 14 zile inainte de ziua imbarcarii) sau
 • cu 1-6 zile inainte de ziua imbarcarii (pentru rezervari facute cu mai putin de 7 zile inainte de ziua imbarcarii)
E. Raspunderea agentiei

CRUISEGET nu isi asuma raspunderea pentru necorelarea in organizarea pachetului turistic cum ar fi intarzieri sau anulari ale liniilor aeriene, ale transportului rutier, etc. Agentia nu raspunde de situatii in care apar nemultumiri in calitatea anumitor servicii turistice pe intreaga perioada a calatoriei.

CRUISEGET nu raspunde de obtinerea vizelor pentru nici un pasager. Aceasta este responsabilitatea fiecarui pasager in parte.
Pasagerii trebuie să detina pasapoarte valabile pe toata durata croazierei, precum si inca 6 luni de la data intoarcerii din croaziera.

Pasagerii trebuie sa respecte toate conditiile stabilite de compania care efectuează croaziera cum ar fi:

 • respectarea conditiilor impuse de liniile de croaziera.
 • respectarea regulilor stabilite de conducerea vasului.

 

F. Politica de rambursare
 1. Definitii

1.1. In prezentul articol urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

AGENTIA - societatea SC CRUISEGET SRL cu sediul in Iasi, Bd. Carol I nr. 27, ap.6, Jud. Iasi,cu numar de inregistrare la Registrul Comertului J22/2496/2018 si cod unic de inregistrare fiscala 39888265.

calator – orice persoana fizica sau juridica care incheie si/sau care este beneficiar al serviciilor de calatorie ce fac obiectul prezentului contract;

neconformitate - neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a serviciilor de calatorie incluse intr-un pachet de servicii de calatorie;

circumstanta inevitabila si extraordinara - o situatie care nu poate fi controlata de partea care invoca o astfel de situatie si ale carei consecinte nu ar fi putut fi prevazute si evitate chiar daca s-ar fi luat toate masurile rezonabile sau alte interpretari temeiul legislatiei Uniunii Europene.

rezervarea - este procesul prin care AGENTIA solicita furnizorilor de calatorie (linii de croaziera, linii aeriene, hoteluri etc.) blocarea locurilor vacante, in numele si in contul calatorului, pentru serviciile descrise in contract.

 1. Anularea unei rezervari

2.1. Anularea unei rezervari poate avea loc in urmatoarele situatii:

 1. la cererea calatorului in conditiile descrise la art. 2.2. cu aplicarea penalitatilor de anulare definite in contract.
 2. atunci cand platile datorate de calator nu au fost achitate integral si la termenele stabilite Cruiseget SRL isi rezerva dreptul de a anula rezervarea fara o notificare prealabila cu aplicarea pentalitatilor de anulare definite in contract.
 3. ca urmare a unor situatii neprevazute imputabile AGENTIEI sau a furnizorului de calatorie,
 4. datorita unor circumstante inevitabile si extraordinare.

2.2. Calatorul are dreptul de a solicita anularea unei rezervari, din orice motiv si in orice moment, prin transmiterea acestei solicitari in scris catre adresa de e-mail: cu confirmare de primire, suportand penalitarile de anulare descrise in contract.

 1. Rambursari

3.1. Rambursarea serviciului sau a pachetului de servicii de calatorie, comercializate in cadrul AGENTIEI si care nu mai pot fi executate din motive ce nu sunt imputabile calatorului si nici nu se datoreaza unor circumstante inveitabile si extraordinare se va efectua prin restituirea contravalorii acestora in contul calatorului, dupa caz, in:

 1. 10 de zile calendaristice pentru situatii imputabile AGENTIEI;
 2. 90 de zile calendaristice pentru situatii imputabile furnizorului de calatorie;
 3. termenele mentionate la pct. 3.1. lit. a si b vor fi respectate cu exceptia situatiilor datorate unor situatii extraordinare (calamitati, pandemie, razboi etc.) in care termenul de rambursare poate fi extins.

3.2. Termenele de timp descrise la punctul 3.1. alin a) si b) incep din momentul notificarii calatorului cu privire la neconformitatea aparuta si primirea din partea acestuia a datelor bancare necesare restituirii.

3.2. Rambursarea serviciului sau a pachetului de servicii de calatorie, comercializat in cadrul AGENTIEI ca urmare a unei anulari facute la cererea calatorului se va efectua in conformitate cu art. 2.2. prin restituirea diferentei dintre avansul platit si penalitatile de anulare, in cel tarziu 10 zile calendaristice de la data primirii din partea calatorului a cererii de anulare impreuna cu datele contului bancar in care se doreste a fi facuta restituirea.

 

F. Drepturi principale în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018

 

   - Călătorii vor primi toate informațiile esențiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie. 
   - Există întotdeauna cel puțin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract. 
   - Călătorilor li se pune la dispoziție un număr de telefon de urgență sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenția de turism organizatoare sau cu agentul de turism. 
   - Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înștiințări efectuate în mod rezonabil și eventual a plății unor costuri suplimentare. 
   - Prețul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, prețurile carburanților) și dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, și în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creșterea prețului este mai mare de 8% din prețul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenția de turism organizatoare își rezervă dreptul de a crește prețul, călătorul are dreptul la o reducere de preț dacă apare o scădere a costurilor relevante. 
   - Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare și pot obține rambursarea integrală a oricăror plăți în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale pachetului, altul decât prețul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare și, după caz, la o despăgubire. 
   - Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanțe excepționale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinație care sunt susceptibile de a afecta pachetul. 
   - În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalități de încetare adecvată și justificabilă. 
   - În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul și acest fapt afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar agenția de turism organizatoare nu remediază problema. 
   - Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a prețului și/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător. 
   - Agenția de turism organizatoare trebuie să ofere asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate. 
   - În cazul în care agenția de turism organizatoare intră în insolvență, plățile vor fi rambursate. În cazul în care aceasta intră în insolvență după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. XY a contractat protecția în caz de insolvență cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență]. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail și numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței XY. 
    În sensul prezentului formular prin agenție de turism organizatoare se înțelege agenția de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenția de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenție de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018. 
    În cazul prevederilor referitoare la insolvență, agenția de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.