Politica de rambursare

  1. Definitii

1.1. In prezentul articol urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

AGENTIA - societatea SC CRUISEGET SRL cu sediul in Iasi, Bd. Carol I nr. 27, ap.6, Jud. Iasi,cu numar de inregistrare la Registrul Comertului J22/2496/2018 si cod unic de inregistrare fiscala 39888265.

calator – orice persoana fizica sau juridica care incheie si/sau care este beneficiar al serviciilor de calatorie ce fac obiectul prezentului contract;

neconformitate - neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a serviciilor de calatorie incluse intr-un pachet de servicii de calatorie;

circumstanta inevitabila si extraordinara - o situatie care nu poate fi controlata de partea care invoca o astfel de situatie si ale carei consecinte nu ar fi putut fi prevazute si evitate chiar daca s-ar fi luat toate masurile rezonabile sau alte interpretari temeiul legislatiei Uniunii Europene.

rezervarea - este procesul prin care AGENTIA solicita furnizorilor de calatorie (linii de croaziera, linii aeriene, hoteluri etc.) blocarea locurilor vacante, in numele si in contul calatorului, pentru serviciile descrise in contract.

  1. Anularea unei rezervari

2.1. Anularea unei rezervari poate avea loc in urmatoarele situatii:

  1. la cererea calatorului in conditiile descrise la art. 2.2. cu aplicarea penalitatilor de anulare definite in contract.
  2. atunci cand platile datorate de calator nu au fost achitate integral si la termenele stabilite Cruiseget SRL isi rezerva dreptul de a anula rezervarea fara o notificare prealabila cu aplicarea pentalitatilor de anulare definite in contract.
  3. ca urmare a unor situatii neprevazute imputabile AGENTIEI sau a furnizorului de calatorie,
  4. datorita unor circumstante inevitabile si extraordinare.

2.2. Calatorul are dreptul de a solicita anularea unei rezervari, din orice motiv si in orice moment, prin transmiterea acestei solicitari in scris catre adresa de e-mail: cu confirmare de primire, suportand penalitarile de anulare descrise in contract.

  1. Rambursari

3.1. Rambursarea serviciului sau a pachetului de servicii de calatorie, comercializate in cadrul AGENTIEI si care nu mai pot fi executate din motive ce nu sunt imputabile calatorului si nici nu se datoreaza unor circumstante inveitabile si extraordinare se va efectua prin restituirea contravalorii acestora in contul calatorului, dupa caz, in:

  1. 10 de zile calendaristice pentru situatii imputabile AGENTIEI;
  2. 90 de zile calendaristice pentru situatii imputabile furnizorului de calatorie;
  3. termenele mentionate la pct. 3.1. lit. a si b vor fi respectatie cu exceptia situatiilor datorate unor situatii extraordinare (calamitati, pandemie, razboi etc.) in care termenul de rambursare poate fi extins.

3.2. Termenele de timp descrise la punctul 3.1. alin a) si b) incep din momentul notificarii calatorului cu privire la neconformitatea aparuta si primirea din partea acestuia a datelor bancare necesare restituirii.

3.2. Rambursarea serviciului sau a pachetului de servicii de calatorie, comercializat in cadrul AGENTIEI ca urmare a unei anulari facute la cererea calatorului se va efectua in conformitate cu art. 2.2. prin restituirea diferentei dintre avansul platit si penalitatile de anulare, in cel tarziu 10 zile calendaristice de la data primirii din partea calatorului a cererii de anulare impreuna cu datele contului bancar in care se doreste a fi facuta restituirea.